Veřejná zakázka: Oprava LC LHC Spálené Poříčí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001427
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5804
Systémové číslo: P15V00005799
Evidenční číslo zadavatele: S930/2015/093
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.03.2015
Nabídku podat do: 24.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 24.03.2015 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC LHC Spálené Poříčí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava povrchu 3 kalených LC, vč. opravy odvodnění, HS a skládek
Místo plnění: 2x k.ú. Milínov u Nezvěstic, R. Spálené Poříčí a 1x k.ú. Kornatice, R. Kamýky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 450 825 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky