Veřejná zakázka: LC Bílý kříž

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001428
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5805
Systémové číslo: P15V00005800
Evidenční číslo zadavatele: S916/2015/037
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.03.2015
Nabídku podat do: 07.04.2015 10:00
Otevírání obálek: 07.04.2015 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bílý kříž
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
popis opravy: od km 0.00 -1.890 nutno uzavřít povrch předepsanou frakcí 0-63 asfaltového recyklátu, zakalení stávajícího podkladu a navézt kostru PHM ze štěrku frakce 32/63 mm
od 1.890.-3.082 km odsát volné nečistoty provést spojovací postřik asfaltovou emulzí a pomístnou vyrovnávku tl. 80 mm
a provést pokládku asfaltového betonu
Místo plnění: revír Uherčice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 615 497 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Znojmo

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky