Veřejná zakázka: Kanál v Drnholci

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001436
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5808
Systémové číslo: P15V00005803
Evidenční číslo zadavatele: S952/2015/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.03.2015
Nabídku podat do: 30.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 30.03.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanál v Drnholci
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce chakakteru úprav vodních toků. V rámci veřejné zakázky bude provedena údržba vodního toku – odstranění sedimentů z průtočného profilu koryta toku bezejmenného LP Dyje (Kanál podél Dyje v Drnholci) , IDVT 10194943, ČHP 4-14-03-050, ř. km 0,000 - 0,550 a bezejmenného LP levostranného přítoku Dyje (Odtok z ČOV v Drnholci), IDVT 10196711, ČHP 4-14-03-067, ř. km 0,000 - 0,190. Část sedimentů bude uložena a rozprostřena na části pozemku parcela č. 8734 v k.ú. Drnholec, následně oseta travní směsí. Část sedimentů bude odvezena na skládku v Novosedlech.


Místo plnění: k.ú. Drnholec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 628 665 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky