Veřejná zakázka: Brtný potok řkm 5,250-5,300

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001466
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 581
Systémové číslo: P15V00000581
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/026
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.05.2012
Nabídku podat do: 04.06.2012 09:30
Otevírání obálek: 04.06.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brtný potok řkm 5,250-5,300
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rizikové kácení dřevin (6 kusů) tvořících břehový porost v intravilánu obce Velký Rapotín, v blízkosti mostu na silnici Velký Rapotín – Třídvoří. Délka úseku je 50 m.
Práce budou provedeny dle zjednodušené projektové dokumentace „Brtný potok řkm 5,250-5,300“, vypracované Ing. Rudolfem Mosesem, Tachov, 02/2012.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 143 016 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky