Veřejná zakázka: LC Severní I.as.ER

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001492
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5813
Systémové číslo: P15V00005808
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/121
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.04.2015
Nabídku podat do: 30.04.2015 09:00
Otevírání obálek: 30.04.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Severní I.as.ER
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Komunikace je vedena po terénu,
rekonstrukce nemění směrové a výškové řešení trasy.
Kategorijní šířka komunikace je 3L-3,0/15, tj. šířka jízdního pruhu vozovky je 2,0 m,
nezpevněná krajnice má šířku 0,5m. Návrhová rychlost je 15km/h. Vozovka je zemní v celé šířce
pruhu a je z místních materiálů. Rozšíření ve směrových obloucích není navrhováno.
Základní příčný sklon p= 5,0% je jednostranný, klopení ve směrových obloucích je
dostředné. Odvodnění cesty je zajištěné podélným a příčným sklonem vozovky směrem do terénu.
Místo plnění: R4, p.p.č.: 910/1 (k.ú. Libverda),2381/1 (k.ú. Nové Město pod Smrkem)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 416 770 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37 460 01, 4. NP - Darina Koldovská

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky