Veřejná zakázka: Oprava 4 LC na LS Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001493
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5814
Systémové číslo: P15V00005809
Evidenční číslo zadavatele: S932/2015/045
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.03.2015
Nabídku podat do: 27.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 27.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava 4 LC na LS Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava stávající LC Malá okružní, inv.,číslo 228348
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/15
• konstrukce vozovky: pomístně zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 1 km
• přibližná nadmořská výška: 500 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení:
obnova příčného odvodnění- drenáže /0,4mx0,4mx4m vyplněné kam. 63-125 mm dle určení v množství 1 ks, pomístně v celkové délce 240m a šířce 3 m doplnit konstrukční vrstvy kamenivem 63-125 mm v tl.15 se zakalením 0-63 mm v tl, 8 cm , doplnění vrstev 32-63 mm v tl.10 cm se zakalením 0-32 mm v tl.5 cm v celkové délce 300 m a šířce 3 m,odstranění oboustranně krajnic a náletu v délce 700 bm , výměna propadlého betonového propustku z plastu o délce 6m/50cm včetně čel a vtoků a výtoků z lom. kamene do betonu, opravou LC nebude změněna niveleta komunikace

Oprava stávající LC Na Krásňany, inv.č. 228153
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/15 ,celková délka 1,6 km o šířce 3 m
• konstrukce vozovky: pomístně zpevněná kamenivem
• délka opravovaného úseku: 0.8 km
• přibližná nadmořská výška: 620 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení:
obnova příčného odvodnění - drenáže /0,4mx0,4mx4m vyplněné kam. 63-125 mm dle určení v množství 8 ks, pomístně v celkové délce 480m a šířce 3 m doplnit konstrukční vrstvy kamenivem 63-125 mm v tl.15 se zakalením 0-63 mm v tl, 8 cm, doplnění vrstev 32-63 mm v tl.15 cm se zakalením 0-32 mm v tl.5 cm v celkové délce 400 m a šířce 3 m, oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, oprava čel propustků, čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním, oprava vtoků a výtoků a čel u stávajícího propustku z lom. kamene do betonu, opravou LC nebude změněna niveleta komunikace

Oprava stávající LC Oblouková, inv.číslo 228307
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/15 , celková délka 1 km o šířce 3m
• konstrukce vozovky: pomístně zpevněná kamenivem
• délka opravovaného úseku: 0.5 km
• přibližná nadmořská výška: 580 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení:
Vyčištění příkopu jednostranně v délce 100 m hl.30 cm, obnova drenáže (0,4mx0,4mx4m vyplněné kamenivem 63-125 mm v množství 2 ks), výměna propustku z plastu o délce 6 m a průměru 40 cm,včetně čel a vtoků a výtoků z lom.kamene do betonu, doplnění výtluků a vyjetých kolejí štěrkem 63-125 mm v tl.15 cm se zakalením 0-63 mm v tl. 8 cm v délce cesty 360m a šířce 3m, doplnění štěrkem 32-63 mm v tl.10 cm se zakalením 0-32 mm v tl.5 cm v délce 200 m a šířce 3 m, vše včetně zhutnění, opravou LC nebude změněna niveleta komunikace

Oprava stávající LC U lišky, inv.číslo 228347
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/15 ,celková cesta 1,5 km o šířce 3 m
• konstrukce vozovky: pomístně zpevněná kamenivem
• délka opravovaného úseku: 1,0 km
• přibližná nadmořská výška: 690 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení:
odstranění bahna v tl.30 cm , doplnění vrstvy kamenivem frakce 63-125 mm v tl.25 cm se zakalením 0-63 mm v tl 10 mm vše na částech cesty v délce 700 m a šířce 3 m, obnova drenáže (0,4mx0,4mx4m vyplněné kamenivem 63-125 mm) dle určení na 10 místech, výměna propustku 5m/40 cm z korugovaného plastu, doplnění výtluků a kolejí kamenivem 32-63 mm v tl.15 cm se zakalením 0-32 mm v tl. 5 cm v délce 300 m a šířce 3 m, opravou LC nebude změněna niveleta komunikace

Místo plnění: kú Černá u Kraslic u Kraslic, Libá, Nový Žďár, Studánka u Aše

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 252 367 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky