Veřejná zakázka: LC Příkrá - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001519
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5817
Systémové číslo: P15V00005812
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/124
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 509873
Počátek běhu lhůt: 05.03.2015
Nabídku podat do: 04.03.2015 08:00
Otevírání obálek: 04.03.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Příkrá - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vícepráce nutné k dokončení zakázky, které nebylo možno objektivně předvídat - vrstva separační geotextílie, posyp krytu lomovými výsivkami, obetonování trub propustku, čela propustku z lom. kamene, výplň odvodňovacích trativodů lomovým kamenem, odkopávky pro silnice v hor.4 (drén, propust, úprava nivelety), odkopávky nezapažené v hor.7 (drén, propust, úprava nivelety).
Místo plnění: k.ú. Starý Harcov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 545 920 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. - KŘ Liberec Sokolská 1383/37, Liberec 1 460 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky