Veřejná zakázka: LC Pod Ondřejovskem, LC Pod Skály

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001527
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5819
Systémové číslo: P15V00005814
Evidenční číslo zadavatele: S915/2015/044
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.03.2015
Nabídku podat do: 02.04.2015 10:00
Otevírání obálek: 02.04.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pod Ondřejovskem, LC Pod Skály
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Pod Ondřejovskem - rekonstrukce cesty v původní trase, doplnění příčných odvodňovacích objektů, hospodářských nájezdů, stržení krajnic, kopání příkop, srovnání trasy, povrch z hutněného kameniva, osazení sovdnic.
LC Pod Skály - rekonstrukce cesty ve stávající trase, doplnění příčných odvodňovacích objektů, hospodářských nájezdů, sanace podmáčených míst, kopání příkop, srovnání pláně trasy, povrch z hutněného kameniva.

Místo plnění: obec Rusava, k.ú. Vlčková, revír Holešov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 794 785 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6, PSČ 160 00

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky