Veřejná zakázka: Stavební úpravy lesní cesty Kopcovitá

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001607
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5824
Systémové číslo: P15V00005819
Evidenční číslo zadavatele: S921/2015/074
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.03.2015
Nabídku podat do: 07.04.2015 10:00
Otevírání obálek: 07.04.2015 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy lesní cesty Kopcovitá
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC bude upravena do parametrů odvozní cesty 3.třídy. V převážné délce trasy cesty je navženo podélné odvodnění a v úsecích s podmáčenou vozovkou sanace neúnosného podloží. Podmáčená zemina bude odtěžena a nahrazena vrstvou štěrku tl. 300 mm s uzavřením povrchu štěrkodrží tl. 80 mm. Na cca 50 % rozsahu sanace se předpokládá pokládka geotextilie pro zvětšení únostnosti podloží. Převážná část výkopku bude rozprostřena podél lesní cesty příčným přehozem nebo odvozem do 500m .V navržených místech bude zřízeno 5 propustů, do kterých budou svedeny veškeré vody z přilehlých příkopů.Celková délka trasy je 1175 m. Je napojena na sil. III/23314.
Stavba se nachází v I. zóně CHKO Křivoklátsko.
Místo plnění: k.ú. Skryje nad Berounkou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 341 959 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky