Veřejná zakázka: BP výsadby-rok 2015

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001682
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5829
Systémové číslo: P15V00005824
Evidenční číslo zadavatele: 951/2015/014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.03.2015
Nabídku podat do: 31.03.2015 09:00
Otevírání obálek: 31.03.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP výsadby-rok 2015
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Na březích vodních toků uvedených v technické zprávě v místech určených správcem toků, zejména u staveb protipovodňové úpravy (blíže viz situace 1:5 000) bude v rámci péče správce toku o břehové porosty provedena výsadba obalovaných poloodrostků lesních dřevin v celkovém počtu 218 ks, obalovaných sazenic keřů v počtu 105 ks, obalovaných sazenic vrb v počtu 1175 ks. Bližší popis a rozsah požadovaných prací je uveden v technické zprávě, která je přílohou této výzvy k podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 97 353 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky