Veřejná zakázka: BP Doubravka v ř. km 4,6-7,3

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001701
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5830
Systémové číslo: P15V00005825
Evidenční číslo zadavatele: 952/2015/010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.03.2015
Nabídku podat do: 31.03.2015 08:00
Otevírání obálek: 31.03.2015 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Doubravka v ř. km 4,6-7,3
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci prací na břehových porostech bude provedena výsadba břehového porostu na vodním toku Doubravka v km 4,6 – 7,3. Bude provedena výsadba cca 500 ks stromů a 200 ks keřů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 218 289 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků