Veřejná zakázka: Dodávky osobních automobilů nižší třídy (rámcová smlouva) – II. zadání

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001702
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5831
Systémové číslo: P15V00005826
Evidenční číslo zadavatele: 099/2015/047
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 510055
Počátek běhu lhůt: 21.03.2015
Nabídku podat do: 12.05.2015 13:00
Otevírání obálek: 12.05.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky osobních automobilů nižší třídy (rámcová smlouva) – II. zadání
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou dodávky osobních automobilů nižší třídy pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 100 ks za dobu trvání rámcové smlouvy. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále provádění servisních prohlídek vozidla (předplacený servis po dobu 36 měsíců/100 000 km, podle stavu, který nastane dříve a standardní servis - po uplynutí doby předplaceného servisu bude servis vozidel zadavatel hradit) a to včetně dodávky materiálu a poskytování služeb s tím spojených, v servisních střediscích zajištěných uchazečem (min. jedno středisko v každém kraji). Blíže viz ZD.
Místo plnění: organizační jednotky zadavatele

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky