Veřejná zakázka: Dodávky zemědělských plodin pro LS Hořice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001715
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5835
Systémové číslo: P15V00005830
Evidenční číslo zadavatele: 936/2015/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.03.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky zemědělských plodin pro LS Hořice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Dodávky bobu, hrachu, ječmene, kukuřice, kukuřičných klíčků, ovsa, pšenice, řepy, slunečnice, sóji, vojtěškových úsušků, mrkve, brambor, siláže, senáže a doplňkově dalších zemědělských plodin dle potřeb zadavatele.
Místo plnění: LS Hořice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - malý nákupní systém
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383, 460 01 Liberec 1

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků