Veřejná zakázka: Roženecké Paseky 40

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001741
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5838
Systémové číslo: P15V00005833
Evidenční číslo zadavatele: S918/2015/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.03.2015
Nabídku podat do: 27.04.2015 10:00
Otevírání obálek: 27.04.2015 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Roženecké Paseky 40
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je celková rekonstrukce prvního nadzemního podlaží včetně úprav dispozice a vytvoření nového stropu tak, aby objekt splňoval nové požadavky investora. Součástí rekonstrukce je i odstranění stávajícího hospodářského jednopodlažního objektu na jižní straně parcely.
Místo plnění: k.ú. Roženecké Paseky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 326 935 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky