Veřejná zakázka: Kontrola provedení vybraných stavebních zakázek v roce 2014

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001777
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5843
Systémové číslo: P15V00005838
Evidenční číslo zadavatele: 099/2015/049
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.04.2015
Nabídku podat do: 23.04.2015 15:00
Otevírání obálek: 24.04.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kontrola provedení vybraných stavebních zakázek v roce 2014
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon kontrolní činnosti - provedení nestranné kontroly řádného plnění 16 veřejných zakázek na stavební práce (realizace lesních cest) určených zadavatelem, včetně zpracování závěrečné zprávy z provedené kontroly.
Místo plnění: Ř LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 176 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky