Veřejná zakázka: LC Spodní Růžencová

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001851
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5849
Systémové číslo: P15V00005844
Evidenční číslo zadavatele: S913/2015/140
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.04.2015
Nabídku podat do: 21.04.2015 10:00
Otevírání obálek: 21.04.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Spodní Růžencová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení rekonstrukce a opravy stávající LC Spodní Růžencová typu 1L - 4.0/30, v délce 2,3 km v podobě stavební úpravy vozovky - doplnění konstrukční vrstvy podkladu a krytu. Dále budou provedeny stavební úpravy a údržba příčného a podélného odvodnění. Technické řešení stavby zahrnuje: odstranění vegetace z krajnic a středu vozovky, očištění krytu vozovky a podélných příkopů, lokální oprava výtluků a výrazných nerovností, dosypání krajnice v tl. 100 mm, rekonstrukce povrchu vozovky sestávající z postřiku spojovacího, podkladní vrstvy z ACP 16 (60 mm), postřiku spojovacího a obrusné vrstvy ACO 11 (40 mm). Opravy stavajících propustků a hospodářských sjezdů. Stavbu tvoří jeden stavební objekt, rozdělený na investice a opravy.
Místo plnění: LC Spodní Růžencová, obec Bílá Voda, k.ú. Bílá Voda u Javorníka, LS Javorník, revír č. 1 - Bílá Voda.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 320 054 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky