Veřejná zakázka: BAŽANTOV – zlepšení vodních poměrů v PP Prameniště Kateřinského potoka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001470
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 585
Systémové číslo: P15V00000585
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/028
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.05.2012
Nabídku podat do: 04.06.2012 13:30
Otevírání obálek: 04.06.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BAŽANTOV – zlepšení vodních poměrů v PP Prameniště Kateřinského potoka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je vybudování 2 ks příčných vzdouvacích objektů v korytě upraveného vodního toku Kateřinského potoka v k. ú. Bažantov, okres Tachov. Objekty budou výšky 1,3 m, těsněné stěnou z borových fošen tl. 5 cm. Návodní líc ve sklonu 1:2 bude zpevněn zhutněnou zeminou a kamenným záhozem z LK 20 s prosypem, vzdušný líc ve sklonu 1:5 bude tvořen kamenným záhozem prosypaným zeminou.
Práce budou provedeny podle dokumentace pro stavební povolení „Bažantov – zlepšení vodních poměrů v PP Prameniště Kateřinského potoka“ (zpracovatel Tomáš Skurka, 09/2010), a dle vyjádření, rozhodnutí a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky