Veřejná zakázka: Oprava a tech.zhodnocení 2LC na LS Toužim (Chloumecká hájovna, K pískovně)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001855
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5850
Systémové číslo: P15V00005845
Evidenční číslo zadavatele: S932/2015/058
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.04.2015
Nabídku podat do: 13.04.2015 10:00
Otevírání obálek: 13.04.2015 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a tech.zhodnocení 2LC na LS Toužim (Chloumecká hájovna, K pískovně)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Cloumecká hájovna
• oprava a technické zhodnocení stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/35
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka opravovaného úseku: 0,680km
• přibližná nadmořská výška: 660 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC, nevyhovující napojení na státní silnici
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: CHKO Slavkovský les
• technické řešení: oprava výtluků, čištění příkopů, očištění povrchu lesní cesty, doplnění konstrukčních vrstev LC, zpevnění napojení na státní silnici vč doplnění dopr.značek B11

LC K pískovně
• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/35
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka opravovaného úseku: 1,340km
• přibližná nadmořská výška: 720 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: CHKO Slavkovský les
• technické řešení: oprava výtluků, čištění příkopů, očištění povrchu lesní cesty, doplnění konstrukčních vrstev LC

Místo plnění: LS Toužim

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 933 429 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky