Veřejná zakázka: Oprava LC Pocínovice 136 a LC Bezděkov 341

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001859
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5852
Systémové číslo: P15V00005847
Evidenční číslo zadavatele: S930/2015/121
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.04.2015
Nabídku podat do: 13.04.2015 10:00
Otevírání obálek: 13.04.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Pocínovice 136 a LC Bezděkov 341
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravy částí dvou lesních komunikací se štěrkovým povrchem - opravy příčného a podélného odvodnění , opravy sjezdů a skládek, doplnění podkladních vrstev a opravy štěrkového krytu
Místo plnění: k.ú. Bezděkov u Třemešného, k.ú. Malý Malahov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 053 765 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky