Veřejná zakázka: Oborní plot Fláje 2015

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001861
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5853
Systémové číslo: P15V00005848
Evidenční číslo zadavatele: S933/2015/073
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.04.2015
Nabídku podat do: 24.04.2015 10:00
Otevírání obálek: 24.04.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oborní plot Fláje 2015
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Plot zachovává stejné parametry, jako stávající, dřevěný plaňkový výšky 3 m, osová vzdálenost 3,85 m. Sloupky oplocení budou provedeny ze smrkových nebo modřínových hranolů o vel. 150 x 150 mm v osové vzdálenosti 3,85 m. Kotvení sloupků je do U profilu č. 180 dvěma kusy závitových tyčí s matkou a podložkou. U profil bude přivařen k plechu 250/250/5. Mezi betonem patky a dřevěným hranolem vynechána vzduchová mezera min. 50 mm. Základová patka má velikost 500/500/1000. Dno jámy bude vyrovnáno štěrkem frakce 32 – 63 mm. Po osazení patek bude proveden zpětný zásyp patek včetně zhutnění kolem patek. Latě (80/50) budou připevněny k modřínovým trámkům (160/70) vždy 4 konvexními hřebíky (4/120) – 2 hřebíky na 1 trámek. Trámek 160/70 bude připevněn ke hranolům pomocí 1 ks závitové tyče se dvěma podložkami a matkami. Terén v okolí oborního plotu bude na každou stranu min. 0,5 m urovnán. Plot bude každých 5 polí zavětrován. V rozích oborního plotu větrovat u každého sloupku.
Místo plnění: k.ú. Loučná u Lomu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 458 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Most

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky