Veřejná zakázka: Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 209142

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001865
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5855
Systémové číslo: P15V00005850
Evidenční číslo zadavatele: 930/2015/003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 512781
Počátek běhu lhůt: 10.04.2015
Nabídku podat do: 20.04.2015 11:00
Otevírání obálek: 20.04.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 209142
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se cca o 70 tis. obalovaných sazenic (QUICK POT). Zároveň doplnění 1000 ks oplůtků více druhů a drátěné oplocenky. Součástí dodatku budou i méněpráce v rozsahu cca 987.000 tis.Kč.Doplňující informace ke zveřejnění:
Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-zakazky/Stranky/default.aspx?sort=ExternalId&dir=asc&page_gCommission=4&itemId=4198, část č. 23, SÚJ Sušice; přičemž uzavřený Dodatek, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky jsou zveřejněny souhrnně u "původního" zadávacího řízení.

Místo plnění: SÚJ 20906 Sušice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 622 635 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky