Veřejná zakázka: LC Jelenovská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001895
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5857
Systémové číslo: P15V00005852
Evidenční číslo zadavatele: S921/2015/084
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 516462
Počátek běhu lhůt: 17.04.2015
Nabídku podat do: 04.05.2015 11:00
Otevírání obálek: 04.05.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Jelenovská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Kategorie 2L 3,5 / 30, celková délka rekonstrukce je 3 212 m.
LC Jelenovská - komunikace s živičným povrchem, který je v havarijním stavu. Jsou narušeny jednotlivé konstrukční vrstvy a v některých místech zcela chybí.
Původní živičné zpevnění je nesouvislé místy zcela chybí a na povrch vystupuje podklad z kameniva.
Živičné úseky jsou s trhlinami povrchu, prohlubněmi a výtluky. Částečně jsou i snížené okraje vozovky charakteru kolejovitého vyjetí.
Konstrukce vozovky:
1.Asfalt.beton ACO 11 - tl.50 mm
2.Asfalt.beton ložní ACL 16 (ABH) - tl.50 mm
3.Postřik živičný spoj.z asfaltu
4.Vyrovnání povrchu dosavadních krytů a podkladů obalovaným
kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm s rozprostřením a zhutněním

Místo plnění: Revír Javorník - k.ú.Nakvasovice, k.ú. Čáslavsko

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 602 555 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky