Veřejná zakázka: LC Prostřední - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001899
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5859
Systémové číslo: P15V00005854
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/159
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 510997
Počátek běhu lhůt: 17.03.2015
Nabídku podat do: 16.03.2015 08:00
Otevírání obálek: 16.03.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Prostřední - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dodatečné stavební práce - změna skladby konstrukce skládek, změna v řešení odvodnění z důvodu výskytu nových pramenů, změna kubatury materiálu konstrukčních vrstev LC neřešené v PD.
Místo plnění: k.ú. Huť

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 357 374 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. - KŘ Liberec Sokolská 1383/37, Liberec 1 460 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky