Veřejná zakázka: Hlavatecký potok ř. km 2,158-3,033, PP Hlavateckého potoka ř. km 0,0-0,335, PP LP Lužnice v ř. km 58,5

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001472
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 586
Systémové číslo: P15V00000586
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/029
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.06.2012
Nabídku podat do: 18.06.2012 08:30
Otevírání obálek: 18.06.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hlavatecký potok ř. km 2,158-3,033, PP Hlavateckého potoka ř. km 0,0-0,335, PP LP Lužnice v ř. km 58,5
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o čištění vodních toků v intravilánu obcí Hlavatce a Rybova Lhota od sedimentu. SO1: Hlavatecký potok – na úseku o délce 875m bude provedeno pročištění lichoběžníkového profilu toku. SO2: PP Hlavateckého p. – na úseku o délce 335 (od soutoku k silnici) bude provedeno pročištění lichoběžníkového profilu a vyřezání náletových křovin, které se na vodním díle vyskytují. Sediment z obou toků bude zdarma uložen na pozemek č PK 1592/1, k. ú. Hlavatce, ve vlastnictví Obce Hlavatce. SO3: LP PP Lužnice – jedná se o pročištění vodního díla, které bylo vybudováno jako protipovodňové opatření v obci Rybova Lhota. Celková délka úseku je 106m a jedná se o kamenné zídky a nad rodinnými domy lichoběžníkový profil, které jsou výrazně zaneseny sedimentem. Sediment s objektu SO3 bude uložen na placenou skládku Želeč.
Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace „Čištění toků - Hlavatecký potok ř. km 2,158-3,033, PP Hlavateckého potoka ř. km 0,0-0,335, PP LP Lužnice v ř. km 58,5“, kterou vypracoval Pavel Kumšta, Obránců míru 503, Mladá Vožice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 434 027 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky