Veřejná zakázka: Oprava LC Čížkova

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001909
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5860
Systémové číslo: P15V00005855
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/107
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.04.2015
Nabídku podat do: 22.04.2015 08:00
Otevírání obálek: 22.04.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Čížkova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající živičný povrch vykazuje tyto poruchy – klasifikováno dle TP 82 „Katalog poruch netuhých vozovek“:
· 03 – kaverny v povrchu vozovky
· 06 – ztráta asfaltového tmelu
· 07 – hloubková koroze
· 08 – výtluk
· 17 – síťové trhliny
· 18 – olamování okrajů vozovky
· 29 – zvýšená nezpevněná krajnice

Konstrukce opravy vozovky je navržena s přehlédnutím ke katalogu vozovek TP 170 –Navrhování vozovek pozemních komunikací takto:
· Stávající povrch bude očištěn od usazenin a vegetace agresivním kartáčem a následně omyt tlakovou vodou, bude provedeno seříznutí stávající krajnice.
· Výspravy poruch, vyrovnání lokálních deformací asfaltovým betonem ACP 16+
· Provedení spojovacího postřiku PS-EK 0,5 kg/m2 po vyštěpení
· Vyrovnání povrchu asfaltovým betonem ACP 16+ v průměrné tloušťce 40 mm
· Provedení spojovacího postřiku PS-EK 0,5 kg/m2 po vyštěpení
· Obrusná vrstva AC0 11 40 mm
· Celkem 80 mm
Výspravy poruch a vyrovnání lokálních deformací z ACO 16+ se předpokládá
v celkovém rozsahu 10 tun (SO 01 - 5 tun + SO 02 - 5 tun) uvedeném v soupisu prací. Tato položka bude čerpána dle skutečných potřeb a fakturována dle skutečného množství odsouhlaseným investorem.
Dosypání krajnice štěrkodrtí 0-32 bude provedeno oboustranně v šíři 0,5 m a v příčném sklonu 8%.
Místo plnění: k.ú. Vyšný a Křenov u Kájova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 412 719 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 37136 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky