Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC "Čermenská" a Sv. "Červený vrch"

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001921
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5862
Systémové číslo: P15V00005857
Evidenční číslo zadavatele: S919/2015/074
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 520675
Počátek běhu lhůt: 23.04.2015
Nabídku podat do: 12.05.2015 10:00
Otevírání obálek: 12.05.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC "Čermenská" a Sv. "Červený vrch"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Čermenská - Bude provedeno zpevnění podloží geotextilií a kompletní konstrukce tělesa s rozšířením v obloucích a obnovou podélného a příčného odvodnění. V místech rozšíření bude proveden výřez dřevin. Trubní propustky budou většinou rekonstruovány.
SV Červený Vrch - Typ cesty zůstane stávající 3L 3,0/15 s obnovou podélného i příčného odvodnění. Navazující sjezdy a linky budou zpevněny v délce min. 10m. Napojení lesní dopravní sítě bude provedeno tak, aby bylo možné optimálně manipulovat s vyváženou dřevní hmotou - rozšíření oblouků v zatáčkách.
Místo plnění: 628883 - k.ú. Dolní Čermná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 497 675 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky