Veřejná zakázka: Oprava a údržba kalených cest

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001972
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5865
Systémové číslo: P15V00005860
Evidenční číslo zadavatele: S930/2015/126
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.04.2015
Nabídku podat do: 20.04.2015 10:00
Otevírání obálek: 20.04.2015 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a údržba kalených cest
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava a údržba dvou kalených cest: Kolem Kufnera v k.ú. Podzámčí a Mühwaldská v k.ú. Pleš. U obou cest bude provedeno stržení krajnic a středů s úpravou pláně. U LC Kolem Kufnera výřez nálet.dřevin a v jednom úseku vyvětvení do výšky 5m. U obou cest - pročištění příkopů, výměna propustků, oprava trubních sjezdů i ostatních sjezdů, oprava výtluků a vyjetých kolejí, obnova štěrkového krytu v celé délce opravovaného úseku , oprava koruny komunikace, úprava stávajících skládek
Místo plnění: k.ú. Podzámčí, k.ú. Pleš

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 024 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky