Veřejná zakázka: Markovka 3,5-4,7

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001974
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5866
Systémové číslo: P15V00005861
Evidenční číslo zadavatele: S952/2015/024
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.04.2015
Nabídku podat do: 04.05.2015 08:00
Otevírání obálek: 04.05.2015 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Markovka 3,5-4,7
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. V rámci veřejné zakázky bude provedena údržba vodního toku Markovka. Práce budou spočívat ve vyčištění koryta od sedimentů, přespárování dlažby do betonu, vyčištění kamenné dlažby od vegetace, profilování koryta.
V rámci akce budou též pokáceny dřeviny a v celé trase dojde k pomístnímu odstranění křovinového náletu.


Místo plnění: k.ú. Kožichovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 598 355 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky