Veřejná zakázka: BP Jelení potok v km 0,430-2,370 - výsadba

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002069
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5880
Systémové číslo: P15V00005875
Evidenční číslo zadavatele: 951/2015/019
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.04.2015
Nabídku podat do: 16.04.2015 09:00
Otevírání obálek: 16.04.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Jelení potok v km 0,430-2,370 - výsadba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je výsadba břehového porostu na březích drobného vodního toku Jelení potok. Bude provedena výsadba obalovaných poloodrostků listnatých stromů v celkovém množství 500 ks.
Předmět zakázky je blíže specifikován v technické zprávě a soupisu prací z dubna 2015, zpracované Mgr. Jiřím Mlčouškem (viz příloha č. 6 této výzvy).

Zakázka bude financována z vlastních zdrojů zadavatele.

Veškeré práce budou prováděny za dodržení platných ČSN, ON a platných zákonných předpisů a mohou být zahájeny až po předání pracoviště.
Místo plnění: IDVT: 10216242, k. ú.: Nové Heřminovy, Čáková, okres: Bruntál, kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 176 250 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky