Veřejná zakázka: LC Dvorecká

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002121
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5884
Systémové číslo: P15V00005879
Evidenční číslo zadavatele: S913/2015/154
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.06.2015
Nabídku podat do: 16.06.2015 10:00
Otevírání obálek: 16.06.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Dvorecká
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC 1L, délka 1,474 km, k.ú. Náměšť na Hané, nadm. výška 250 m n.m.
Současný stav: původní kryt vozovky z penetračního makadamu hrubého, výtluky, vyjeté koleje, pomístný rozpad.
Návr hna řešení: nový kryt z asfaltového betonu, oprava trubních propustků, číštění příkopů.
Místo plnění: LC Dvorecká, k.ú. Náměšť na Hané

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 244 841 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky