Veřejná zakázka: Revitalizace PP Bynoveckého potoka II. etapa - opevnění břehů

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002158
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5888
Systémové číslo: P15V00005883
Evidenční číslo zadavatele: S956/2015/020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.06.2015
Nabídku podat do: 16.06.2015 09:00
Otevírání obálek: 16.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace PP Bynoveckého potoka II. etapa - opevnění břehů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Revitalizace PP Bynoveckého potoka II. etapa - opevnění břehů - předmětem zakázky jsou vícepráce na uvedené stavbě. Jedná se o práce stavebního charekteru související s úpravou břehového opevnění, které je nutno provést z důvodu revitalizace koryta toku realizované v intravilánu obce. Jedná se o výstavbu železebetonového opevnění břehu o tl. 500 mm s možností budoucího uložení mostovky. Délka železobetonového opevnění břehu -
na levém břehu 3,2 m a na pravém břehu 3,9 m.
Práce budou muset být prováděny v koordinaci se zhotovitelem, který provádí práce na již realizované stavbě .
Práce spojené s touto zakázkou musí být stavebně zahájeny 16.7.2015 a ukončeny do 30.9.2015.
Místo plnění: k. ú. Nová Oleška, obec Huntířov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 388 212 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST PO, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice, II. patro

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků