Veřejná zakázka: Nátěry oken a dveří v objektu LS Choceň

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001479
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 589
Systémové číslo: P15V00000589
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/024
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.05.2012
Nabídku podat do: 11.06.2012 08:00
Otevírání obálek: 11.06.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nátěry oken a dveří v objektu LS Choceň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o nátěr oken, parapetů a dveří – obroušení starého nátěru, doplnění a oprava kytování, venkovní plochy 2x nátěr luxolem 3 palisandr a vnitřní plochy 1x nátěr emailem slonová kost. Vstupní vrata – obroušení a 2x nátěr luxolem 3 palisandr.
Podrobnosti a rozsah požadovaných ploch nátěrů v jednoduché zadávací dokumentaci, kterou zpracoval J. Kuruc v květnu 2012. Akce je hrazena z vlastních zdrojů zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s. p., Lesní správa Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků