Veřejná zakázka: Oprava LC na NS Ptenín

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002243
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5892
Systémové číslo: P15V00005887
Evidenční číslo zadavatele: S930/2015/141
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.04.2015
Nabídku podat do: 27.04.2015 08:00
Otevírání obálek: 27.04.2015 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC na NS Ptenín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava poškozené LC a zároveň trasy naučné stezky s kaleným povrchem. Oprava kolejí a povrchu, HS a odvodnění LC.
Místo plnění: k.ú. Ptenín, revír Merklín, odd 410 A, B a E

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 684 656 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p. KŘ Plzeň, Sukova 2820/40, 301 00 Plzeň - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky