Veřejná zakázka: LC U Slona

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002251
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5894
Systémové číslo: P15V00005889
Evidenční číslo zadavatele: S918/2015/046
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.04.2015
Nabídku podat do: 27.04.2015 10:00
Otevírání obálek: 27.04.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC U Slona
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení stávající lesní odvozní cesty (mechanicky zpevněné kamenivo):
- očištění povrchu lesní cesty
- zvýšení konstrukčních vrstev
- rozšíření tělesa vozovky
- trubní propusty, hospodářské sjezdy, svodnice
- odvodňovací příkopy
- nová točna
Místo plnění: k.ú. Cidlina na Moravě

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 701 091 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky