Veřejná zakázka: LC Pod Strážným, Pod Kloboukem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002260
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5896
Systémové číslo: P15V00005891
Evidenční číslo zadavatele: S911/2015/145
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.05.2015
Nabídku podat do: 18.05.2015 10:00
Otevírání obálek: 18.05.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pod Strážným, Pod Kloboukem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Pod Strážným, Pod Kloboukem.
Inventární číslo: 730020
Délka 4,2km, šířka 3,4m, třída 2L
Lesní cesta zpevněná hrubým drceným kamenivem, propustky bez čel. Akce bude řešit zakalení vrstvou drobného drceného kameniva, provedení nových čel. Vylepšení odtokových poměrů jak jednostranným sklonem komunikace, tak vložením příčných kovových odvodňovacích prvků. Zlepšení dopravní obslužnosti.
Přibližná nadmořská výška cca 800mnm.

Místo plnění: revír 02 - Karlov a revír 03 Malá Morávka, obec Malá Morávka, okres Bruntál, kraj MS

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 410 816 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky