Veřejná zakázka: Údržby 952 II. - 2012

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001480
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 590
Systémové číslo: P15V00000590
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/018
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.05.2012
Nabídku podat do: 07.06.2012 11:00
Otevírání obálek: 07.06.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržby 952 II. - 2012
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
a) HB Smrček PŠ 2010, k.ú. Červená Lhota
Jedná se o opravu 2 odplavených částí křídel v km 1,430 a 1,462, jejich prodloužení a opevnění nátokové části těžkým záhozem; vývařiště pod kamennou přehrážkou v km 1,313 bude vyplněna záhozem z LK tvarovaného do skluzu. Stavba povolena na základě souhlasu s ohlášením stavby vydaného MěÚ Třebíč, Odborem životního prostředí dne 20.3.2012 pod č.j. OŽP 12135/12 SPIS 557/2012/Ver.
b) RN Lubí, k.ú. Horní Vilémovice
Jedná se o opravu stávajícího bezpečnostního přelivu retenční nádrže, která je průtočná. Stavba povolena na základě souhlasu s ohlášením stavby vydaného MěÚ Třebíč, Odborem životního prostředí dne 20.3.2012 pod č.j. OŽP 12116/12 SPIS 546/2012/Ver.
c) RN Barácký potok, k.ú. Bransouze
Jedná se o opravu stávajícího bezpečnostního přelivu výše uvedené retenční nádrži, která je průtočná. Stavba polovena na základě sdělení Magistrátu města Jihlavy, odborem životního prostředí, vodoprávním úředem vydaného dne 6.2.2012 pod č.j. MMJ/OŽP/850/2012-15856/2012/MMJ.
d) HB Jasinka v km 4,200
Jedná se o opravu stávajícího kamenného stupně na vodním toku Jasinka. Stavební práce budou provedeny v termínu dle závazného stanoviska k zásahu do VKP vydaného Odborem životního prostředí MěÚ Náměšť nad Oslavou ze dne 15.5.2012 pod č.j. ČJ/MNnO1777/12/ŽPŽ/Št
Podepsaný návrh smlouvy o dílo doplněný o identifikační údaje, cenová nabídka a autorský dozor je nedílnou součástí nabídky uchazeče. Tato podmínka je závazná a její nesplnění je důvodem k vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 710 127 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky