Veřejná zakázka: LC Ondřejovská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002278
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5902
Systémové číslo: P15V00005897
Evidenční číslo zadavatele: S911/2015/146
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.05.2015
Nabídku podat do: 18.05.2015 10:00
Otevírání obálek: 18.05.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Ondřejovská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Ondřejovská
Inventární číslo: 104040
délka: 2,3km, šířka: 3,5 m
Lesní cesta zpevněná hrubým drceným kamenivem. V rámci akce bude dokončena oprava skládek, výhyben, povrchu cesty drceným kamenivem, budou osazeny svodnice. Akce rozdělena na opravu a rekonstrukci.
Zlepšení dopravní obslužnosti.
Přibližná nadmořská výška cca 600mnm.

Místo plnění: LC Ondřejovská, R06, LHC Janovice, okr. Bruntál, kraj MS

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 977 963 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky