Veřejná zakázka: Projektová dokumentace: Rakový potok – retenční přehrážky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001481
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 591
Systémové číslo: P15V00000591
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/019
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.05.2012
Nabídku podat do: 07.06.2012 10:00
Otevírání obálek: 07.06.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace: Rakový potok – retenční přehrážky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pro zlepšení stávajícího stavu navrhujeme provést rekonstrukci retenčních přehrážek a zajistit jejich stabilitu. Projektant navrhne varianty rekonstrukce přehrážek (technické řešení, odhad nákladů na realizaci, životnost konstrukce, náklady na údržbu) a předloží je objednateli k odsouhlasení a výběru nejvhodnějšího typu rekonstrukce. Součástí prací bude rovněž posouzení stavu dopadišť a případně návrh dalších opatření (dopadiště, retenční prostor …) Zhotoviteli bude předána kopie údajů ČHMÚ o n-letych vodách.
Nedílnou součástí předmětu plnění díla je zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zakázka bude vyhotovena dle zadávacích listů projekčních prací (viz zadávací dokumentace), koncept řešení a další technické záležitosti budou projednány na výrobním výboru svolané projektantem do 30.06.2012. Podepsaný návrh smlouvy o dílo doplněný o identifikační údaje, cenová nabídka a autorský dozor je nedílnou součástí nabídky uchazeče. Tato podmínka je závazná a její nesplnění je důvodem k vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky