Veřejná zakázka: Rekonstrukce lovecké chaty WASSERJAGD

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002408
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5910
Systémové číslo: P15V00005905
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/130
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.04.2015
Nabídku podat do: 13.05.2015 10:00
Otevírání obálek: 13.05.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lovecké chaty WASSERJAGD
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o přestavbu stávajícího objektu určeného pro myslivecké účely za objekt nový, který bude lépe vyhovovat provozním účelům.

Stávající stav:
Objekt má půdorys obdélníkového tvaru o rozměrech 6 × 8 m. Jde o objekt s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou. Stávající stěnové konstrukce objektu jsou tvořené ze dřevěných sloupků s výplní ze dřeva. Část vnitřních zdí navazujících na komínové těleso je vyzděna. Střecha je z dřevěných příhradových vazníků s krytinou z bonského šindele. Podhledy v místnostech jsou z dřevotřískových desek, podlahy z PVC. ( Tento objekt bude odstraněn)

Nový stav
Nový objekt pro myslivost je navržen nepodsklepený jednopodlažní objekt srubového charakteru s obytným podkrovím a se sedlovou střechou se sklonem 40°. Dojde ke zvětšení půdorysu objektu na rozměr 7 × 9 m.
Obvodové konstrukce budou provedeny ze srubových profilů s tepelnou izolací v dřevěném roštu a dřevěného obkladu z interiérové strany. Schodiště vedoucí do podkroví bude dřevěné ve tvaru U. Konstrukce střechy bude z dřevěného rovu s betonovou taškovou krytinou.

Místo plnění: LS Hluboká nad Vltavou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 490 921 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky