Veřejná zakázka: Konzervace Zříceniny hradu Týřov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002476
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5918
Systémové číslo: P15V00005913
Evidenční číslo zadavatele: S921/2015/113
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.04.2015
Nabídku podat do: 12.05.2015 10:00
Otevírání obálek: 12.05.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Konzervace Zříceniny hradu Týřov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je statické zajištění zdiva v havarijním stavu a jeho konservace na objektu celé věže - donjonu zříceniny hradu Týřova. Zdivo je zděno z lomového nenasákavého kamene na kvalitní vápennou maltu s použitím hrubozrnného plniva.
Hrad Týřov je kulturní památka, která se nachází v Národní přírodní rezervaci Týřov, CHKO Křivoklátsko. V této oblasti platí speciální pravidla a vyhlášky. Hrad je volně přístupný veřejnosti. Přístup k hradu je obtížný.
Místo plnění: k.ú. Karlova Ves

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 809 660 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky