Veřejná zakázka: LC Křivolačina

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002489
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5920
Systémové číslo: P15V00005915
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/227
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.05.2015
Nabídku podat do: 25.05.2015 10:00
Otevírání obálek: 25.05.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Křivolačina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je obnovení provozuschopnosti komunikace.
Stávající LC je poškozena provozem, stávající konstrukční vrstvy jsou zamačkány do podkladu a původní odvodnění je téměř zcela zarostlé. V minulosti byla cesta částečně vyježděna mimo katastrální hranice. Cesta vyžaduje obnovu všech konstrukčních vrstev, směrovou úpravu, obnovení a pročištění odvodnění v celkové délce 1130m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 175 608 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mladá Boleslav

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků