Veřejná zakázka: Oprava a TZ LC Bolíkovská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002654
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5941
Systémové číslo: P15V00005936
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/151
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.05.2015
Nabídku podat do: 18.05.2015 10:00
Otevírání obálek: 18.05.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a TZ LC Bolíkovská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Postup úprav (v místě rozšíření cestního tělesa km 3,1 – 3,493 – investice):
- uvolní se prostor pro těleso cesty, odstraní se pařezy
- strhne se organická hmota a uloží na deponie podél trasy
- strhne se nános z krajnic
- vyčistí se po obou stranách cestní příkopy
- upraví se propusty
- provede se odkopávka pro rozšíření
- pravý příkop se zasype kamenitým materiálem a násyp se zhutní na 70 MPa
- položí se podkladní vrstvy (rozšíření tělesa vpravo)
- očistí se stávající vozovky, vyspraví se obal.směsí (OKS)
- položí se podklad z obal. kameniva a kryt
- zhotoví se krajnice.
Postup úprav (na stávající vozovce – oprava):
- strhne se nános z krajnic (do úrovně stávajícího krytu)
- vyčistí se příkopy
- očistí se vozovka
- stávající kryt se pomístně vyrovná obal.směsí (OKS)
- provede se asf.nátěr 1,8 kg/m2, zadrcení drtí 4-8 mm
- položí se obrusná vrstva SLURRY SEAL (při teplotě nad 12° C)
- zhruba po 10 dnech se upraví hospodářské sjezdy.

Místo plnění: LS Český Rudolec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 678 339 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky