Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC V ráji

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002655
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5942
Systémové číslo: P15V00005937
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/152
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.05.2015
Nabídku podat do: 20.05.2015 10:00
Otevírání obálek: 20.05.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC V ráji
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Postup úprav:
- uvolní se prostor pro těleso cesty, odstraní se pařezy
- strhne se nános a uloží se na deponie dle instrukcí revírníka
- vymění se propustky a osadí se trubní sjezdy a připraví se cestní pláň a pláň pro zpevnění sjezdů
- v pláni se sanují deformace a neúnosná místa makadamem frakce 63 – 125 mm
- položí se vozovka včetně kalících vrstev; obdobně se upraví i sjezdy. Rozšíření v místě skládek bude mít stejnou konstrukci jako vozovka.

Místo plnění: LS Třeboň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 456 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky