Veřejná zakázka: Smědavská hora - hrazení strří - přehrážka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002692
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5945
Systémové číslo: P15V00005940
Evidenční číslo zadavatele: S953/2015/029
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.05.2015
Nabídku podat do: 29.05.2015 09:00
Otevírání obálek: 29.05.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Smědavská hora - hrazení strří - přehrážka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce - investice charakteru hrazení strží. Předmětem je vybudování kamenno - betonové konsolidační přehrážky se spadištěm a předstupněm. Půdorys přehrážky je klenbový s poloměrem oblouku 18,75 m, délka 11,0 m, výška 3,0 m. Délka spadiště 6,0 m, retenční prostor 65 m3.
Konstrukčně je vlastní těleso přehrážky z betonu do ztraceného bednění z kamenného zdiva, (obkladový kámen), na základ z betonu prokládaného kamenem. Pro ztracené bednění bude použit druh kamene "liberecká žula", střední velikost kamene 300 mm. Jádro přehrážky i základ bude z betonu odolného agresivnímu prostředí (C25/30, XF3, XA2).
Stavba je umístěna ve druhé zóně CHKO Jizerské hory v prostoru Smědavské hory v okrese Liberec.
Místo plnění: Místo stavby se nachází nad obcí Bílý potok, kat.území Hejnice a Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 691 996 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p. - podatelna, Přemyslova ul.1106, Hradec Králové; 501 68

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky