Veřejná zakázka: Výstavba LC U chaty

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002848
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5961
Systémové číslo: P15V00005956
Evidenční číslo zadavatele: S930/2015/163
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 518745
Počátek běhu lhůt: 20.05.2015
Nabídku podat do: 04.06.2015 10:30
Otevírání obálek: 04.06.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba LC U chaty
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba lesní komunikace třídy a kategorie 1L -4,0/30 ze stávající linky v terénu s větším podélným sklonem v délce 1 400m.
Stavební práce obsahují: rozšíření lesní cesty, zpevnění podkladních vrstev kamenivem, kryt z penetračního makadamu s živičnými nátěry , vybudování příčného a podélného odvodnění, vybudování sjezdů do porostů a skládek
Místo plnění: k.ú. Satrý Kramolín, Újezd sv. Kříže

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 464 896 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky