Veřejná zakázka: LC Pod Cikaňákem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002994
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5969
Systémové číslo: P15V00005964
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/298
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.06.2015
Nabídku podat do: 15.06.2015 10:00
Otevírání obálek: 15.06.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pod Cikaňákem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava lesní cesty 2L-4,5/20 s penetrovaným povrchem v dlélce 1320 m. Návrh řešení spočívá ve čištění a úpravě krajnic a příkopů, opravě a doplnění propustků a svodnic, očištění, dosypání krajnic a opravě stávajícího povrchu vozovky z penetračního makadamu. Výtluky budou opraveny asfaltovým betonem s dvouvrstvým nátěrem
povrchu živičnou emulzí. Dále se jedná o zpevnění a úpravu stáv. sjezdů z lesní cesty hrubým drceným kamenivem a zavibrováním výplňového kameniva s provedením finálního povrchu penetračním makadamem s dvouvrstvým nátěrem povrchu živičnou emulzí. Umístění funkce ani význam lesní cesty se po opravě nezmění. Stavba se nachází v CHKO Jizerské hory v cca 700 - 800 m n.m. a u VD Kamenice.
Místo plnění: k.ú. Karlov u Josefova Dolu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 751 052 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky