Veřejná zakázka: LC Pertoltická - realizace

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00003113
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5972
Systémové číslo: P15V00005967
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/301
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.05.2015
Nabídku podat do: 01.06.2015 10:00
Otevírání obálek: 01.06.2015 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pertoltická - realizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Návrh opravy LC:
-bude provedeno vytyčení LC. Dále bude provedeno odstranění pařezů po kácení ( 178ks do 0,5m + 6ks do 0,6m + 23ks do 0,8m + 8ks do 0,9m ) s mýcením křovin včetně likvidace 1600m2.
Dále bude proveden odkop degradované ŠD v průměrné tl. 150mm (7694*0,15=1154m3) s vyčištěním ( vytvarováním ) příkopů 0,75m3/bm v celkové délce 2075m .
Lokálně bude v trase proveden hutněný násyp ( 1154*30%=384,7m3) z místního materiálu a to i nad P1, P3 a HS2.
Takto upravená zemní pláň ( 5,2*1235 + HS 350+SKL 582 + ÚO 340=7694m2 ) bude dosahovat míry zhutnění Edf2 min 45 MPa.
Přebytečný materiál , bude rozrovnán v okolí komunikace ( úprava lesních ploch 1235*2*2=4940m2 ) do vzdálenosti 20m.
4
Dále budou opraveny trubní betonové propustky v km HS1 v km 0,750 a P2 v km 0,812 vyčištěním původních ( 2 ks ) s opravou čel přezděním ( 2m3)na P2 a doplněním čel na HS1 o 2 kusy.
Dále budou doplněny propusty P1 v km 0,496 DN 600 délky 7,5m , P3 v km 1,005 DN 600 délky 7,5m a HS2 v km 0,876 DN 400 délky 5,0 m včetně čel.
Na upravenou zemní pláň a opravené propustky budou položeny 2 vrstvy z štěrkodrtě o tl. 2*200mm se zadrcením z posypu z kameniva 2* 35kg/m2.
1. Konstrukční vrstva 200mm z ŠD fr 32-63 a ploše ( 4,9*1235) 6051,5m2 bude dosahovat míry zhutnění Edf2 min 60 MPa.
2. Konstrukční vrstva 200mm z ŠD fr 0-63 a ploše (4,3*1235) 5310,5m2 ,bude dosahovat míry zhutnění Edf2 min 90 MPa.
Posyp z kameniva drceného 2* 35kg/m2 bude zhotoven v ploše ( 3,5*1235) 4322,5m2
Stávající hospodářské sjezdy ( HS ) budou obnoveny v původních místech a to v konstrukční tloušťce 1* 200mm ŠD se zadrcením z posypu z kameniva 2* 35kg/m2.
1. Konstrukční vrstva tl. 200mm z ŠD fr 0-63 a ploše 350m2 bude dosahovat míry zhutnění Edf2 min 60 MPa.
Posyp z kameniva drceného 2* 35kg/m2 bude zhotoven v ploše 300m2
Dále bude obnoveno 19 kusů samostatných ocelových svodnic délky 5,0 m.
Skládky dřeva v současnosti zcela zdevastované budou obnoveny v původních místech a to v konstrukční tl. 1* 200mm ŠD se zadrcením z posypu z kameniva 2* 35kg/m2.
1. Konstrukční vrstva tl. 200mm z ŠD fr 0-63 a ploše 530+52=582m2 bude dosahovat míry zhutnění Edf2 min 60 MPa.
Posyp z kameniva drceného 2* 35kg/m2 bude zhotoven v ploše 140+390=530m2
Úvraťová obratiště budou obnoveny na ZÚ 120m2 a KÚ 160 m2 s plnou konstrukcí.
1. Konstrukční vrstva tl. 200mm z ŠD fr 32-63 a ploše 150+190=340m2 bude dosahovat míry zhutnění Edf2 min 60 MPa.
2. Konstrukční vrstva tl. 200mm z ŠD fr 0-63 a ploše 140+180=320m2 bude dosahovat míry zhutnění Edf2 min 90 MPa.
Posyp z kameniva drceného 2* 35kg/m2 bude zhotoven v ploše 120+160=280m2
Příčný sklon komunikace bude střechovitý 6 %.
5
Krajnice budou zhotoveny ze ŠD fr 0-32 v tl. 40mm a sklonu 8%.
Plocha krajnic je 1235*2*0,25+25=642,5m2
POVRCHOVÉ VODY
Odvod povrchové vody z komunikace bude zabezpečen většinou oboustrannými zemními příkopy , které budou v podélném sklonu větším než 6% zpevněny hutněným záhozem (440*0,4*0,2=35,2m3) z ŠD fr 63 - 125 a po 50m zavázány kamennými prahy hl 0,5m.( 9 *0,4*0,5=
Místo plnění: R1, k.ú. Předlánce, Černousy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 106 834 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky