Veřejná zakázka: LC Holinky 2015 - realizace stav.prací

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00003156
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5982
Systémové číslo: P15V00005977
Evidenční číslo zadavatele: S916/2015/083
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.05.2015
Nabídku podat do: 02.06.2015 10:00
Otevírání obálek: 02.06.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Holinky 2015 - realizace stav.prací
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je stávající lesní cesta Holinky v km 0,000-0,610 zpevněná penetračním makadamem hrubým. Účelem stavby je oprava a modernizace podélného a příčného odvodnění, vyjetých výtluků, kolejí a zřízení nové konstrukční vrstvy z asfaltobetonu ACO 11 (ABS). Provedením těchto prací dojde ke zlepšení a obnovení parametrů lesní cesty na 1L-3,5/30.
Místo plnění: k.ú. Skřinářov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 234 848 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky