Veřejná zakázka: Oprava LC Gráfová - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00003175
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5983
Systémové číslo: P15V00005978
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/185
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 514826
Počátek běhu lhůt: 21.05.2015
Nabídku podat do: 20.05.2015 00:00
Otevírání obálek: 20.05.2015 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Gráfová - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vícepráce vzniklé při realizaci opravy lesní cesty Gráfová.
Místo plnění: k.ú. Rapšach, Nová Ves u Klikova, Klikov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 236 825 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky