Veřejná zakázka: LC Pod Okružní

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00003288
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5992
Systémové číslo: P15V00005987
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/189
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 520491
Počátek běhu lhůt: 27.05.2015
Nabídku podat do: 12.06.2015 10:00
Otevírání obálek: 12.06.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pod Okružní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace řeší výstavbu nové lesní odvozní cesty kategorie 2L 4,0/30 dle ČSN 736108, třída dopravního zatížení VI. Stavba se nachází v nadmořské výšce 850 m, začíná rozjezdem s lesní cestou Okružní, přechází několik výškových rozdílů, dvakrát přechází místní bezejmenné vodoteče a končí napojením na lesní cestu U Jiřičské nádrže. V místech drobných vodotečí bude nutné neúnosné jílovité zeminy s organickou příměsí odstranit a na podloží položit separační geotextilii.
Výstavbou nové lesní cesty se zpřístupní porosty o rozloze cca 200 ha, neuvažuje se se sezónním provozem .
Délka lesní cesty je 1026 m.

Místo plnění: LS Nové Hrady

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 060 524 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky